நிம்மதியான தூக்கத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

தூங்கும்போது, கெட்ட கனவுகள் வந்து நமது தூக்கத்தைக் கெடுக்காமல் இருக்க இந்த ஸ்தோத்திரத்தை படுக்கையில் அமர்ந்து கூறிவிட்டுத் தூங்கலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here