பிரம்ம முஹூர்த்தம் பற்றிய விபரங்கள்

பதினெண் புராணங்களில் ஒன்றான சிவபுராணத்தில் ருத்ரசம்ஹிதையின் சிருஷ்டி காண்டம் 11 மற்றும் 13-வது அத்தியாயங்களில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தின் சிறப்பைப் பற்றி சிலாகித்துச் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

1ருத்ர முஹுர்த்தம் -06.00am06.48am

2ஆஹி முஹுர்த்தம் -06.48am07.36am

3மித்ர முஹுர்த்தம் -07.36am08.24am

4பித்ரு முஹுர்த்தம் -08.24am09.12am

5வசு முஹுர்த்தம் -09.12am10.00am

6வராஹ முஹுர்த்தம் -10.00am10.48am

7விச்வேதேவா முஹுர்த்தம் -10.48am11.36am

8விதி முஹுர்த்தம் -11.36am12.24pm

9சுதாமுகீ முஹுர்த்தம் -12.24pm01.12pm

10புருஹூத முஹுர்த்தம் -01.12pm02.00pm

11வாஹிநீ முஹுர்த்தம் -02.00pm02.48pm

12நக்தனகரா முஹுர்த்தம் -02.48pm03.36pm

13வருண முஹுர்த்தம் -03.36pm04.24pm

14அர்யமன் முஹுர்த்தம் -04.24pm05.12pm

15பக முஹுர்த்தம் -05.12pm06.00pm

16கிரீச முஹுர்த்தம் -06.00pm06.48pm

17அஜபாத முஹுர்த்தம் -06.48pm07.36pm

18அஹிர்புத்ன்ய முஹுர்த்தம் -07.36pm08.24pm

19புஷ்ய முஹுர்த்தம் -08.24pm09.12pm

20அச்விநீ முஹுர்த்தம் -09.12pm10.00pm

21யம முஹுர்த்தம் -10.00pm10.48pm

22அக்னி முஹுர்த்தம் -10.48pm11.36pm

23விதாத்ரு முஹுர்த்தம் -11.36pm12.24am

24கண்ட முஹுர்த்தம் -12.24am01.12am

25அதிதி முஹுர்த்தம் -01.12am02.00am

26ஜீவ/அம்ருத முஹுர்த்தம் -02.00am02.48am

27விஷ்ணு முஹுர்த்தம் -02.48am03.36am

28த்யுமத்கத்யுதி முஹுர்த்தம் -03.36am04.24am

29பிரம்ம முஹுர்த்தம் -04.24am05.12am

30சமுத்ரம் முஹுர்த்தம் -05.12am06.00am

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here