கூட்டாட்சி மண்டலம் ஒரு அக்கறையுள்ள பகுதி என்ற கருப்பொருளுடன் விலாயா தினம்

பெட்டாலிங் ஜெயா: புதிய விதிமுறைகளின் கீழ் கொண்டாடப்படும் கோவிட் -19 தொற்றுநோய்க்கு மத்தியில் “விலாயா தினம்” 2021 வந்துள்ளது.

கொண்டாட்டத்துடன் இணைந்து, போக்குவரத்து அமைச்சர் டத்தோ ஶ்ரீ  டாக்டர் வீ கா சியோங் கூட்டாட்சி பிரதேசங்களில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டத்தின் கருப்பொருள் “கூட்டாட்சி மண்டலம் ஒரு அக்கறையுள்ள பகுதி” என்று அவர் திங்களன்று (பிப்ரவரி 1) ஒரு முகநூல் பதிவில் குறிப்பிட்டார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி, கூட்டாட்சி பிரதேசவாசிகள் கூட்டாட்சி பிரதேச தினத்தை கொண்டாடுவார்கள். ஆனால், இந்த ஆண்டு கோவிட் -19 தொற்றுநோய் காரணமாக புதிய விதிமுறைகளுடன் கொண்டாடப்படும்.

இந்த ஆண்டு கூட்டாட்சி பிராந்திய தினம் அதன் கொண்டாட்ட கருப்பொருளுக்கு ஏற்ப, பாராட்டுதலையும், பச்சாத்தாபத்தின் கலாச்சாரத்தையும் வலியுறுத்தும். பெடரல் பிரதேச தின வாழ்த்துக்கள் 2021 என்று  MCA தலைவர் தனது பதிவில் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here