அடுத்த 6 வாரத்தில் 8 கோடி தடுப்பூசிகள்

 உலக நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும்ஜோ பைடன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here