இன்று சர்வதேச மலாலா தினம்

உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த

 கல்விப் போராளி…

உலகப்பெண்களில் ஒருவராகப் பேசப்படுகின்றவர் மலாலா. இவர் தீவிர்வாதிகலால் சுடப்பட்டு மறு அவதாரம் எடுத்தவர் மட்டுமல்ல. பெண்களுக்குக் கல்வி முக்கியம் என்று போராடிவருகின்றவர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here