மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு பிறந்த தினம்: ஜூன் 25- 1900

லூயி பிரான்சிஸ் ஆல்பேர்ட் விக்டர் நிக்கலாஸ் ஜார்ஜ் மவுண்ட்பேட்டன் ஜூன் 25, 1900 – ஆகஸ்ட் 27, 1979), பர்மாவின் முதலாவது கோமகன் (Earl) மவுண்ட்பேட்டன் என்று அழைக்கப்பட்டவர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here