விண்வெளியில் மனிதன் முதன்முதலாக நடந்த தினம் மார்ச் 18 1965

சோவியத் விண்வெளி வீரர் அலெக்சி லியோனொவ் வாஸ்கோத் 2 என்ற விண்கலத்தின் வெளியே சுமார் 12 நிமிடங்கள் நடமாடி விண்வெளியில் நடந்த முதல் மனிதன் என்ற பெயரை பெற்றார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here