பெலாரசின் காட்டின் கிராம மக்கள் நாசி படையினரால் உயிருடன் எரித்துக் கொல்லப்பட்டனர்

 -துக்க நாள் 1943, மார்ச் 22

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here