கிரீஸ் குடியரசு பெற்ற நாள்: மார்ச் 25

கிரேக்கம் நாடு பால்க்கன் மூவலந்தீவுக்குத் தென்புறத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்நாட்டுக்கு வடக்கே அல்பேனியாவும், மாசிடோனியாவும், பல்கேரியாவும், கிழக்கே துருக்கியும் அமைந்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here