99 ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட Coliseum Cafe நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது

சிஸ்லிங் ஸ்டீக்ஸ், பழங்கால தளவாடங்கள் மற்றும் புகைபிடிக்கும் அறை ஆகியவற்றைக் கொண்ட பழைமையான கோலாலம்பூர் ஜாலான் துவாங்கு அப்துல் ரஹ்மானில் உள்ள வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த கொலிசியம் கபேவை (Coliseum Café) நிரந்தரமாக மூடுவதன் மூலம் அதன் பாரம்பரியம் இனி மறைந்து விடும்.

1921 ஆம் ஆண்டு முதல் ஹைனானீஸ் மேற்கத்திய பாணி சமையல் மற்றும் காலனித்துவ கால ஏக்கத்தை நீக்கியுள்ள இந்த சின்னமான உணவகம், கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் தனது கடைசி வாடிக்கையாளருக்கு சேவை வழங்கியது. இந்த ஆண்டு திட்டமிடப்பட்ட 100 ஆவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட முடியவில்லை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here