2022 ஆம் ஆண்டிற்கான படிவம் 1, படிவம் 4 மாணவர்கள் சிறப்பு பள்ளிகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பம்

கோலாலம்பூர்: சிறப்பு பள்ளிகளில் சேருவதற்கான படிவம் 1 மற்றும் படிவம் 4 மாணவர்களின் ஆன்லைன் விண்ணப்பம் அக்டோபர் 10 முதல் நவம்பர் 15 வரை திறந்திருக்கும் என்று கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

முழு உறைவிடப் பள்ளிகள் (படிவம் 1 மற்றும் படிவம் 4), செக்கோலா மெனங்கா கேபாங்சஹான் அகமா (படிவம் 1 மற்றும் படிவம் 4), செக்கோலா மெனங்கா டெக்னிக் (படிவம் 4), தொழிற்கல்வி கல்லூரிகள் (ஆண்டு ஒன்று) மற்றும் மக்தாப் தென்தெர டிராஜா (படிவம் 4) உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும் என்று கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

கல்வி அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில், படிவம் 1 மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் https//:spskt1.moe.gov.my மற்றும் படிவம் 4 மாணவர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள்  https//:spskt4.moe.gov.my என்ற இணைய தளங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது.

டிசம்பர் 1 முதல் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் (படிவம் 1 மற்றும் படிவம் 4) மதிப்பீடுகள் இணையத்தில் செயலில் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்தது.

“படிவம் 1 மாணவர்களுக்கான மதிப்பீடுகள் ஜனவரி 17 முதல் ஜனவரி 27, 2022 வரையும் படிவம் 4 மாணவர்களுக்கான மதிப்பீடுகள் பிப்ரவரி 7 முதல் பிப்ரவரி 17, 2022 வரையும் இணையத்தில் செயலில் இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் இந்த மதிப்பீடுகள் மென்மையான நுண்ணறிவு (20 விழுக்காடு), அறிவுசார் நுண்ணறிவு (70 விழுக்காடு) மற்றும் எழுத்து உச்சரிப்பு (10 விழுக்காடு) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்பீடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என்று அமைச்சு கூறியது.

விண்ணப்பதாரிகள் மலேசிய குடிமக்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் அமைச்சகத்தின் மாணவர் தரவுத்தள விண்ணப்ப அமைப்பில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

2021 ஆம் ஆண்டு ஆறு மாணவர்களைப் பொறுத்தவரை, அவர்கள் 12 வயதுடையவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஜனவரி 2, 2009 க்கு இடையில், ஜனவரி 1, 2010 வரை பிறந்திருக்க வேண்டும்; படிவம் 3 மாணவர்கள் 15 வயதுடையவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஜனவரி 2, 2006 மற்றும் ஜனவரி 1, 2007 க்கு இடையில் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தது.

மேலும் “மார்ச் 15, 2022 அன்று இதற்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் “ என்றும் அது தெரிவித்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here