முன்னோர் ஆசி வேண்டுமா? செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்

உங்கள் முன்னோர்களின் ஆசி, உங்களுக்கு முழுவதும் கிடைக்க, ஒவ்வொரு அமாவாசையும் விரதம் இருந்து, மனமுருகி உங்கள் முன்னோர்களின் ஆசியை வேண்டுங்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here