பார்பி பொம்மை விற்பனைக்கு வந்த நாள்: மார்ச் 9- 1959

பார்பி பொம்மைகள் தயாரிக்கும் ஒரு அமெரிக்க நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு 1959- ஆவது வருடம் மார்ச் மாதம் வெளியிடப்பட்ட ஒரு நவ நாகரிக பொம்மை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here