ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிறந்த தினம்: மார்ச் 14- 1879

ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பாட்டுக் கணிதத் திறமைகள் கொண்ட, ஒரு கோட்பாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் ஆவார். இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான அறிவியலாளராகப் பொதுவாகக் கருதப்படுகிறார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here